Vintage Postkarten aus Makedonien Vol.V

Bitola - Datum unbekannt

Garska Fluß - Elenski Skok 1973 


Kumanovo - ca. in den 1960ern

Ohrid 1963

Mavrovo 1984

Ohrid in den 1950ern

Ohrid 1969

Prespa See 1981

Debar - Fluß Radika -Datum unbekannt

Strumica 1962

Loading...

Keine Kommentare